STRONA GŁÓWNA

Portal nie jest interpretacją prawa a jedynie spojrzeniem na prawo w aspekcie społecznych jego skutków. Portal nie zawiera i nie będzie zawierał żadnych materiałów: marketingowych, reklamowych, krytycznych wobec osób lub grup społecznych. Główny cel portalu to przedstawianie zagadnień związanych z techniką, gospodarką mających wpływ na osoby czy grupy społeczne. Dlatego portal ma prezentować sprawy merytorycznie przedstawione a mniejsza waga przykładana jest do piękna stron portalu. Portal jest dla zainteresowanych dzieleniem się wiedzą doświadczeniem w sprawach tutaj poruszanych.

Aktualności

Utrzymanie czystości i porządku w gminach w aspekcie wspólnot mieszkaniowych od 2019 r.

Wspólnota mieszkaniowa co to jest

Zasilanie energią elektryczną gospodarki narodowej

Odbiorniki elektryczne małej mocy a niebezpieczeństwo pożaru

Gospodarka ciepłem i jego kosztem w budynkach wielolokalowych

Ciepła woda w budynkach wielolokalowych

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA współczesnych systemów informatycznych